Long-term Effectiveness of an mHealth-tailored Physical Activity Intervention in Youth with Congenital Heart Disease: A Randomized Controlled Trial

Lin, Pei‐Jung, Yong‐Yi Fanjiang, Jou‐Kou Wang, Chun‐Wei Lu, Kuan‐Chia Lin, In‐Mei Cheong, Kuan‐You Pan, and Chi‐Wen Chen